Tillgänglighet

Vi i SoFoCo vill vara tydliga med att vi på våra konserter välkomnar alla, utan avseende på ålder, kön, etnicitet, religion eller politisk hemvist. Alla våra spelplatser är tillgängliga för personer med funktionsvariationer. Vi talar flera språk och finns på plats minst en timme före varje konsert för att informera och hjälpa publiken tillrätta!